VİOP içerisinde yer alan opsiyon piyasasında alıcı ve satıcı arasında yapılan, alıcıya belirli bir tutar ile, belirlenen vadeye kadar, taraflar arasında belirlenen fiyat üzerinden opsiyona dayanak olan bir finansal değeri satma ve alma hakkı sağlayan, satıcıya alıcının sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden finansal değeri  satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmelere opsiyon sözleşmesi denir.

Alın ve satım opsiyonu olmak üzere 2 tür opsiyon çeşidi vardır;

Alım Opsiyonu; Alıcıya belirlenen vadede, belirli miktardaki finansal değeri, taraflar arasında sözleşme anında belirlenmiş olan fiyattan alma hakkı sağlayan sözleşmelerdir.

Satım Opsiyonu; Alıcıya belirlenen vadede, belirli miktardaki finansal değeri, taraflar arasında sözleşme anında belirlenmiş olan fiyattan satma veya satın alma hakkı veren sözleşmelerdir.